Žirafy - Novinky - Výzkum | ZakBook
Can camera traps diagnose the severity of a mystery giraffe skin disease?

Can camera traps diagnose the severity of a mystery giraffe skin disease?

Článek pojednává o kožním onemocnění žiraf. Toto onemocnění bylo zaznamenáno u 13 populací žiraf v sedmi afrických zemích. Je zvláště rozšířené v Tanzanii. Vědci použili snímky z fotopastí, aby kvantifikovali, závažnost ..

05.11.2019 | Luděk Čulík

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí