Žirafy - Novinky - Can camera traps diagnose the severity of a mystery giraffe skin disease? | ZakBook
Can camera traps diagnose the severity of a mystery giraffe skin disease?

Can camera traps diagnose the severity of a mystery giraffe skin disease?

Článek pojednává o kožním onemocnění žiraf. Toto onemocnění bylo zaznamenáno u 13 populací žiraf v sedmi afrických zemích. Je zvláště rozšířené v Tanzanii. Vědci použili snímky z fotopastí, aby kvantifikovali, závažnost onemocnění mezi populacemi v Tanzanii, v národních parcích Serengeti a Ruaha. Zjistili, že většina případů byla „mírná“ nebo „střední“ podle stupnice, kterou si určili, což naznačuje, že tato choroba, i když je rozšířená, pravděpodobně neohrožuje život. Vědci však také zjistili, že žirafy s těžšími infekcemi mají tendenci se pohybovat obtížně, což by mohlo přispět k jejich vyšší predaci lvy. 

Za upozornění na článek děkujeme Honzovi Robovskému.

 

https://news.mongabay.com/2019/10/can-camera-traps-diagnose-the-severity-of-a-mystery-giraffe-skin-disease/

05.11.2019 | Luděk Čulík

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí