Žirafy - Novinky - Změna krmné dávky a nové prvky u žiraf v Zoo Ostrava | ZakBook
Změna krmné dávky a nové prvky u žiraf v Zoo Ostrava

Změna krmné dávky a nové prvky u žiraf v Zoo Ostrava

Změna krmné dávky a nové prvky u žiraf v Zoo Ostrava

Jaromír Fiala

 

Žirafy v Zoo Ostrava

Zoo Ostrava chová žirafy Rothschildovy (Giraffa camelopardalis rothschildi) od roku 1987, kdy jsme dovezli pár ze Zoo Dvůr Králové. Od té doby bylo v naší zoo chováno 22 žiraf, z toho bylo 16 odchovaných mláďat. V roce 2022 jsme chovali 3 dospělé žirafy – jednoho samce dovezeného 8. prosince 2021 ze Zoo Poznaň a dvě samice. Starší samice se narodila v Ostravě v roce 2003, mladší jsme dovezli v červenci 2020 ze Zoo Praha (narozena 2019).

V průběhu roku ale došlo k úhynu starší samice. Dne 25. září 2022 v odpoledních hodinách upadla a již nebyla schopna se postavit. Proto bylo rozhodnuto o její eutanázii. Při následné pitvě byl zjištěn zánět perikardu, množství gelovitého výpotku v osrdečníkové dutině a ložiskové nekrózy na povrchu ochablého srdečního svalu. Vzhledem k tomu, že příčinou problému bylo selhání srdce a maso nebylo nijak závadné, mohlo být použito jako krmení pro chované šelmy a další masožravce v zoo.

 

Změna krmné dávky samic

Původní krmná dávka našich žiraf sestávala z větví, lučního a vojtěškového sena, kořenové zeleniny (oranžová mrkev, celer, pastinák, červená řepa), granulí ZOO A a Granovit Browser 8 mm a kaše míchané z ovesných vloček, otrub, lněného semínka, sušeného mléka a vápence, která byla původně podávána z důvodu zlepšení kondice našich starých, již uhynulých, samic. Nyní jsme kaše využívali, abychom mohli žirafám podávat, pokud bylo potřeba, další doplňky krmiva jako např. Lactiferm a brusinkovou šťávu, protože starší samice měla chronické problémy s močením. K dispozici měly žirafy neustále rovněž minerální liz Solsel bez mědi i s mědí. S příjezdem mladé samice z Prahy jsme do krmné dávky zařadili i jablka, protože na ně byla zvyklá.

Seno a větve měla zvířata k dispozici neustále ad libitum jak ve vnitřních prostorách, tak ve venkovním výběhu. Ostatní krmení bylo podáváno v určených dávkách několikrát denně: ráno, dopoledne, okolo poledne a odpoledne v závislosti na denním režimu dle ročního období (v létě zvířata pobývala ve venkovním výběhu co nejdéle, a proto byla odpolední dávka podávána až při zavírání do vnitřních prostor okolo 18. hodiny, v zimě pak přibližně ve 14:30).

Vzhledem k tomu, že jsme se už delší dobu potýkali s problematickým příjmem potravy, kdy samice mívaly období, ve kterém nabízené krmení konzumovaly v menší míře a často i ranní dávku až během noci (nesežrané krmení jsme jim ponechávali až do druhého dne), rozhodli jsme se krmnou dávku změnit. Prvním krokem bylo zjištění energetické hodnoty momentálně nabízeného krmiva.

 

Krmnou dávku k 29. 3. 2022 pro jednu samici shrnuje následující tabulka

Druh krmeníMnožstvíPoznámka
seno vojtěškové3,5 kgnabízeno ad libitum *
seno luční0,5 kgnabízeno ad libitum *
mrkev (oranžová)1 kgpodáváno krájené okolo poledne
celer0,5 kg
pastinák0,5 kg
červená řepa0,5 kg
jablko0,5 kg
ZOO A1,5 kgpodáváno okolo poledne
Granovit Browser2,5 kgpodáváno ve dvou dávkách, první ráno, druhá odpoledne
ovesné vločky300 gpodáváno jako kaše v dopoledních hodinách (cca 9:30 až 10:00)
otruby250 g
lněné semínko230 g
sušené mléko50 g
vápenec7 g

* Luční i vojtěškové seno bylo nabízeno ad libitum. Při vážení krmení dne 29. 3. 2022 jedna samice zkonzumovala 3,5 kg vojtěškového a 0,5 kg lučního sena.

 

Na základě doporučení v EAZA Husbandry and Management Guidelines Giraffa camelopardalis (2006) jsme postupně krmnou dávku měnili, aby lépe hodnotově korespondovala s přirozenou stravou žiraf a jejich chováním v přírodě. Kolegyně Tereza Kosová-Dubová nám spočítala energetickou hodnotu a vyvážení prvků stávající krmné dávky. Na základě těchto informací jsme postupně začali krmnou dávku měnit tak, aby mezi jednotlivými kroky byl týden až dva týdny beze změn.

V přírodě žirafy, jako okusovači, tráví příjmem potravy většinu dne. Proto bylo i naším cílem při změně krmné dávky, aby žirafy trávily příjmem a zpracováváním potravy více času. To nejlépe zajistí objemové krmivo.

Nejjednodušší a okamžitou změnou bylo úplné vynechání lučního sena z krmné dávky a nabízení většího množství sena vojtěškového, které je pro žirafy vhodnější. Luční seno může způsobit vznik fytobezoárů v trávicím traktu žiraf a navíc obsahuje křemík, který způsobuje nadměrné opotřebovávání zubů okusovačů. Naše zvířata byla na luční seno zvyklá a zpočátku vojtěškové seno přijímala velmi málo a velmi neochotně. Vzhledem k tomu, že jsme již nějakou dobu podávali oba druhy sena, nyní jsme mohli přikročit k další fázi a luční seno jsme úplně nahradili vojtěškovým, které se žirafy naučily konzumovat ve větším množství.

Snažili jsme se také zajistit větší množství větví, které jsou jako potrava pro žirafy nejpřirozenější (listí, kůra). Tohoto krmiva je ovšem bohužel nedostatek a tak nejsme schopni zajistit ideální stav, tedy přístup zvířat k větvím ad libitum.

V letních měsících jsme žirafám k vojtěškovému senu nabízeli doplňkově i krátkou luční trávu. Dle zkušeností kolegů ze Safari Dvůr Králové totiž dlouhá tráva není vhodná, protože může způsobit tvorbu bezoárů. Nicméně naše žirafy sdílejí venkovní výběh společně s dalšími kopytníky (antilopa losí a voduška abok), kteří jsou v letních měsících rovněž krmeni trávou (dle momentálně sečené louky různé délky), kterou jim do výběhu dovážíme (úživnost výběhu není dostačující). Mnohokrát jsme pozorovali, jak se žirafy sklánějí a konzumují dovezenou trávu ze země. Není tedy možné jejich příjem zeleného objemového krmiva striktně regulovat. Do budoucna bychom chtěli obohatit letní krmnou dávku o čerstvě sečenou vojtěšku.

Naše stávající krmná dávka obsahovala příliš energie a nevhodný poměr vápníku a fosforu. Energetickou složku, kterou tvořily především granule, kaše a kořenová zelenina (plus jablka) jsme chtěli snížit tak, abychom dosáhli doporučované energie 55–73 MJ/den (pro zvíře o váze 600 kg). Poměr Ca:P, který má být u žiraf 2:1, byl 1,24:1. Postupnou úpravou energetické složky ale docházelo k samovolné změně Ca:P směrem ke vhodnějšímu poměru.

V krmné dávce jsme postupně snižovali množství jablek a kaše, až jsme obojí zcela vyřadili. Případné léky či doplňky krmiva jsme podávali místo kaše v krouhané mrkvi. Protože podle doporučení EAZA Husbandry Guidlaine by granule neměly být založené na obilninách, postupně jsme upouštěli i od krmení granulemi ZOO A, které jsou založené na ječmeni a navíc mají poměr Ca:P 1,1:1. V poslední fázi, kdy jsme krmili již jen 0,5 kg ZOO A na jednu samici, jsme tyto nahradili granulemi Granovit Browser, které jsou založeny na bázi vojtěškového sena. Tím jsme dosáhli i lepšího poměru vápníku a fosforu (Granovit Browser má poměr Ca:P 1,9:1). Množství kořenové zeleniny jsme postupně snižovali také, ale nahrazovali jsme ji listovou zeleninou. Ponechali jsme pouze 0,5 kg kořenové zeleniny v poledním krmení. Tuto zeleninu jsme navíc místo krájení začali krouhat, abychom v případě potřeby mohli přidávat doplňky krmiva či léky.

V polovině července byly postupné změny narušeny zdravotními komplikacemi zvířat. Dne 12. července měly všechny žirafy řídký trus a 13. července to byl již průjem. Příčinu takto náhlé změny kvality trusu jsme bohužel nezjistili. Z krmné dávky jsme ale museli vyloučit všechny složky, které by průjem mohly podpořit. Žirafy tedy dostávaly pouze seno a větve a hrst mrkve, ve které jsme jim podali Farmatan na zastavení průjmu. Díky této dietě měly žirafy trus v pořádku již 15. července.

Vzhledem k tomuto radikálnímu přerušení postupné změny krmné dávky jsme upustili od původního harmonogramu plánovaných změn a využili jsme toho, že žirafy musíme opět znovu navykat na granule i zeleninu a rovnou jsme, opět postupně, přidávali více listové zeleniny na úkor kořenové. Dospěli jsme k následující krmné dávce.

 

Krmná dávka k 17. 8. 2022 pro jednu samici

Druh krmeníMnožstvíPoznámka
seno vojtěškové4,3 kgnabízeno ad libitum *
seno lučnízrušenozrušeno
mrkev (oranžová)dohromady 0,5 kgpodáváno krouhané v poledne
celer
pastinák
červená řepa
jablkozrušenozrušeno
listová zelenina (ledový salát, pekingské zelí, římský salát)2 kgv poledne
ZOO Azrušenozrušeno
Granovit Browser3 kgpodáváno ve třech dávkách, první ráno (1,5 kg), druhá v poledne (0,5 kg), třetí odpoledne (1 kg)
ovesné vločkyzrušenozrušeno
otruby
lněné semínko
sušené mléko
vápenec
větve  (dle nabídky: buk, habr, jabloň, jasan, javor, líska, olše, třešeň, vrba)6,7 kgpodávány 2x až 3x denně, všechny větve ponechány do následujícího dne **

* Vojtěškové seno bylo nabízeno ad libitum. Při vážení krmení dne 17. 8. 2022 jedna samice zkonzumovala 4,3 kg vojtěškového sena.

** Předcházejícího dne podáno 15 kg surových větví. Jedna samice zkonzumovala 6,7 kg listí a kůry.

 

Od úhynu starší samice jsme přestali podávat brusinkovou šťávu a Lactiferm, protože zdravotní stav mladé samice to nevyžaduje.

S příchodem podzimního období jsme zvýšili množství krmené listové zeleniny, nejprve od 1.října na 3 kg, poté od 23. října na 4 kg, abychom nahradili listí, které již ze stromů opadalo (větve byly podávány holé).

Přidali jsme také extrudované lněné semínko, které má pozitivní vliv na kvalitu srsti i na trávení – obsahuje esenciální mastné kyseliny, selen, aminokyseliny. Tyto látky se běžně vyskytují v zelené píci. Zařazením lněného semínka do krmné dávky jsme tedy předešli jejich nedostatku v zimním období, kdy čerstvá tráva není dostupná.

Vojtěškové seno bylo nadále nabízeno ad libitum. Žirafy jej začaly postupně přijímat ve větším množství než v době, kdy měly k dispozici olistěné větve. Příjem sena jsme kontrolně zvážili 10. listopadu.

 

Konečná zimní krmná dávka k 10. 11. 2022 pro jednu samici

Druh krmeníMnožstvíPoznámka
seno vojtěškové7 kgnabízeno ad libitum *
celerdohromady 0,5 kgpodáváno krouhané v poledne
pastinák
červená řepa
listová zelenina (ledový salát, pekingské zelí, římský salát)4 kgv poledne
Granovit Browser3 kgpodáváno ve dvou dávkách, první ráno (2 kg), druhá odpoledne (1 kg)
větve  (dle nabídky: buk, habr, jabloň, jasan, javor, líska, olše, třešeň, vrba)dle aktuální nabídky 

* Vojtěškové seno bylo nabízeno ad libitum. Při vážení krmení dne 10. 11. 2022 jedna samice zkonzumovala 7 kg vojtěškového sena.

 

Následující fotografie ilustrují změnu krmné dávky (nejsou zahrnuty větve).

 

xIMG_0246.JPG

Původní krmná dávka

 

xIMG_0254.JPG

Letní krmná dávka po změně

 

 

xIMG_0263.JPG

Zimní krmná dávka po změně

 

Nové prvky v pavilonu

Jak již bylo zmíněno, pro přežvýkavce je přirozené, že příjmem potravy tráví většinu dne. Změnou krmné dávky jsme docílili vyššího příjmu objemového krmiva a tím i delšího období v průběhu dne, kdy se zvířata zabývala krmením. Toto chování jsme chtěli ještě dále podpořit začleněním vhodných prvků potravního enrichmentu do denního režimu. Některé se nám již podařilo realizovat, jiné bychom rádi připravili v budoucnu.

Využili jsme dýně vydlabané při příležitosti akce Halloween v zoo a do jedné dýně jsme dali několik pamlsků pro žirafy. Tuto dýni jsme pak zavěsili k běžnému krmnému místu. Žirafy, po lehké počáteční nedůvěře, brzy pochopily a skrz vyřezané otvory si pamlsky jazykem vytáhly. To jsme natočili a video následně umístili na oficiální facebookový profil Zoo Ostrava (https://www.facebook.com/ZooOstrava/videos/%C5%BEirafa-a-d%C3%BDn%C4%9B-po-halloweenu/851188972589691/).

Když jsme tedy měli vyzkoušeno, že žirafy se o tento typ enrichmentu budou zajímat, vyrobili jsme nejprve podobnou „hračku“ z míče pro prasata, do kterého jsme vyvrtali dva otvory. Následně jsme ještě pořídili kouli na seno pro koně, kterou už nebylo potřeba nijak upravovat. Dovnitř žirafy dostávají část své krmné dávky listové zeleniny. Používání těchto prvků jsme opět zdokumentovali natočením videí nejen pro naše potřeby, ale i pro případné pozdější zveřejnění na facebooku, protože návštěvníci se o podobné věci velmi zajímají a je to i příležitost, jak jim můžeme přiblížit naši práci a způsob, jakým zvířata chováme. Video je ke zhlédnutí zde: https://www.facebook.com/ZooOstrava/videos/nov%C3%BD-enrichment-u-%C5%BEiraf-rothschildov%C3%BDch/1192761811644569/.

 

04 enrichment.JPG

Enrichment – koule na seno pro koně a upravený míč pro prasata

 

Dalším prvkem, který jsme přidali do ubikace žiraf, byl dřevěný metr. Ačkoliv pro samotná zvířata nemá žádný význam, návštěvníci tak mohou „v přímém přenosu“ vidět, jak jsou naše žirafy vysoké, když kolem něj procházejí nebo se k němu postaví. My tak můžeme alespoň přibližně porovnat, jak naše žirafy rostou.

 

05 metr.JPG

Metr v pavilonu

 

Poslední změnou, kterou bychom rádi zmínili, je vytváření slámového lůžka na noc. Ze všech vnitřních částí ubikace pouštíme žirafy ven přes pojezdová vrata, která pocházela z doby dostavby pavilonu. V případě, že došlo k zanesení slámy nebo většího množství prachu ke spodní vodicí liště, vrata nešla otevřít a žirafy nemohly do venkovních prostor (případně bylo potřeba hledat náhradní řešení – jinak uspořádat zvířata a použít jiná vrata, což bylo z manipulačního hlediska někdy složité a méně komfortní pro zvířata). Z toho důvodu jsme tedy slámu nepoužívali. Na podzim letošního roku, ale došlo k výměně dvou ze tří vrat, čímž se situace změnila. Začali jsme tedy zkoušet zvířatům stlát do části boxu slámu a pomocí fotopasti s nočním viděním jsme si ověřili, že slámové lože opravdu využívají.

 

06 slámové lože.JPG

Slámové lože

 

Díky změnám v krmné dávce žirafy začaly přijímat více objemového krmiva a problémy s odmítáním krmiva zcela ustaly. Celkově jsme změny směřovali ke zlepšení welfare chovaných zvířat, přičemž chceme v nastalém trendu pokračovat i nadále. Žirafy jsou ovšem velmi konzervativní zvířata, a proto je nutné veškeré změny zavádět citlivě vzhledem k jejich psychické pohodě.

 

 

27.03.2023 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí