Žirafy - Novinky - Přístavba pavilonu žiraf v Zoo Brno | ZakBook
Přístavba pavilonu žiraf v Zoo Brno

Přístavba pavilonu žiraf v Zoo Brno

Od Františka Ptáčka jsme dostali příspěvek o nové přístavbě pavilonu žiraf v Zoo Brno. Uvádíme ho v původním znění bez úprav.

 

Před pěti lety starý pavilon obývalo až osm žiraf. Tento počet nebyl ideální a bylo nutné stávající plochu zvětšit. I když je momentálně v zoo počet žiraf o polovinu nižší tato myšlenka se začala realizovat 15. ledna 2020, kdy začaly velmi rušné práce na přístavbě pavilonu. Začaly bourací práce starých betonů a výkopové práce na základech. Nejrušnější práce z celé stavby hned u oken zdí starého žirafince. Žirafy nás všechny mile překvapily a celý ruch a vlastně i celou stavbu snášely nejlépe ze všech. Bourací a výkopové práce se podařilo realizovat během ledna a na začátku února se začalo s betonováním základů a základové desky.

 

Na startu měsíce března už se začal ukazovat obrys pavilonu, jelikož přišla na řadu výstavba zdí. Tyto práce utíkaly poměrně rychle. I s průběžnou výstavbou lešení, betonováním věnce a výstavbou návštěvnické věže se v květnu mohla pomocí velkého jeřábu začít kompletovat střecha a umisťovat kovové sloupy do vnitřku pavilonu.

Další práce, jako je nanášení omítek uvnitř i venku, byly poměrně rychle hotové. Tyto práce probíhaly od poloviny května přibližně měsíc.

Už od výstavby zdí probíhaly elektrikářské práce, které zabraly nejvíce času, a to vzhledem k napojení všech kabelů na starý stávající pavilon. Musela být upravena také celá elektrická rozvodná skříň.

Během června začaly práce na podlahách a instalatérské práce. Obě činnosti nezabraly příliš času a během stejného měsíce se mohlo začít s nátěry. Dnešní moderní technologie velmi ulehčují a zrychlují malířské práce. Ke konci měsíce se mohlo sundat lešení kolem celého pavilonu.

Zbývaly už pouze práce uvnitř pavilonu, ale za to ze všech nejdůležitějších a také pro žirafy nejvíce stresující. Na konci července se začalo z instalací dřevěných dělících stěn boxů. Ty musely být několikrát upravovány, aby uspokojily naše požadavky.

V půlce srpna už začínal pavilon zvenku vypadat tak, jak ho uvidí veřejnost. Pomalu se také začal rýsovat dvorek před novou přístavbou. I když nebyly naše požadavky stoprocentně uspokojeny, zatím nedošlo při provozu a manipulaci se samicemi žiraf k žádným problémům.

V polovině září loňského roku přišel největší zásah do života žiraf. Prořezala se zeď stávajícího pavilonu a došlo k vizuálnímu propojení s novým prostorem. Práce byly ukončeny k naší velké radosti 30. září.

V přístavbě vznikly dva nové boxy o velikosti 3,5x7 metrů. Momentálně jsou v přístavbě umístěny dvě samice, které mohou zároveň využívat oba boxy. V budoucnu by měl být v pavilonu oddělen i samec. Pavilon bude také přístupný veřejnosti. Návštěvníci budou mít pohled z dolní části na žirafy v novém pavilonu a pokud využijí horní vyhlídky, uvidí vyřezaným otvorem i do starého pavilonu. 

Obávali jsme se, jak budou žirafy na celou stavbu reagovat a také následných problémů při manipulaci s nimi, ale nakonec nás mile překvapily. Během celé stavby nedošlo k žádným vážnějším problémům nebo stresovým situacím. Nejhůře celý ruch naopak snášeli buvolci běločelí. Navíc u nich v červenci došlo k porodu a matka i mládětem musela zůstávat v zázemí. 

Po dostavbě pavilonu, ale ruch v okolí neutichl, jelikož na řadu přišla stavba příjezdové silnice. První etapa byla ukončena až 15. prosince, a tak si žirafy na nový pavilon začaly zvykat až kolem Vánoc. Poprvé i přes noc byly dvě samice zavřeny v nové přístavbě až začátkem ledna v roce 2021.

 

30.03.2021 | Luděk Čulík

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí