Žirafy - Novinky - Komplikace v libereckém chovu | ZakBook
Komplikace v libereckém chovu

Komplikace v libereckém chovu

Liberecký chov žiraf Rothschildových se dostal do nepříjemné situace poté, co v sobotu náhle uhynula poslední chovná samice, šestnáctiletá Twiga. Na výsledky laboratorních vyšetření, které by měly přinést nová data vysvětlující nečekaný kolaps, se stále čeká. Infekční onemocnění lze však téměř jistě vyloučit, pitva neprokázala žádné významné změny na vnitřních orgánech. V expozici tak pro tuto chvíi zůstal jen chovný samec Isiolo a desetiměsíční samička Taita.

K nízkému stavu chovaných zvířat jsme kontrolovaně směřovali z důvodu plánované velké rekonstrukce pavilonu a poměrně zajímavému rozšíření výběhu. Před započetím stavebních prací budou muset zvířata odjet do jiných zoologických zahrad, což je logisticky velmi náročná operace. Sehnat dlouhodobější umístění pro žirafy v době, kdy takřka každý chovatel bojuje s nedostatkem místa pro vlastní odchovance, není vůbec jednoduché. Přesto, na základě dobré spolupráce mezi partnerskými zahradami, byla taková možnost reálně využitelná. Komplikace ale přinesla administrativa nutná k zahájení stavby, projekt se v čase posouval a původně plánovaný termín spuštění stavebních prací nemůže být dodržen. Shodou nepříjemných náhod se tak historicky silný liberecký chov dostal do situace, ve které byl naposledy ve svých úplných začátcích v roce 1985 - i tehdy měli návštěvníci možnost pozorovat pouze dva jedince tohoto ohroženého taxonu.

Poslední dny velmi intenzivně pracujeme na stabilizaci stavu, kterou by měl přinést rychlý dovoz alespoň jedné dospělé samice tak, aby dospělý samec nevyvíjel zbytečný tlak na papírově ještě neodstavenou mladou samičku. Ta se ve svém věku bez matky obejde a, pokud nenastanou další komplikace, měla by být odchována. Takto nastavené sociální prostředí ale jejímu vývoji úplně nesvědčí a je potřeba pokusit se o změnu. Další nepříjemností jsou občasné výpady hřebce zebry bezhřívé, který na novou situaci okamžitě zareagoval změnou chování a je ve svém projevu agresivnější. Reagovat bylo tedy třeba i chovatelsky a oba druhy od sebe oddělit a pouštět do výběhu samostatně. V následujících dnech se budeme pokoušet o znovuspojení, další vývoj ale není možné spolehlivě předpovědět. Prozatím tedy návštěvníci uvidí žirafy i zebry zvlášť, vždy jeden taxon ve výběhu a druhý ve vnitřním ustájení.

Každý ze zmíněných plánovaných kroků s sebou nese nejistotu a jistá rizika a v žádném případě není výsledek samozřejmý. Držte palce, aby se vše povedlo!

 

23.03.2023 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí