Žirafy - Novinky - Chov v roce 2023: Zoo Liberec | ZakBook
Chov v roce 2023: Zoo Liberec

Chov v roce 2023: Zoo Liberec

Liberecká chovatelka Žaneta Černá zpracovala dlouhou řadu událostí malé skupiny ve zdejším, brzy rekonstruovaném, zařízení a my je v následujícím původním textu zveřejňujeme. Díky!

 

 

žirafa Rothschildova (Giraffa camelopardalis rothschildi)

 

 

Aktuálně 1,2

Obioma a Taita 
foto: Žaneta Černá

 

Začátkem roku ošetřovatelé pozorovali menší úbytek váhy 0,1 Twiga. Samice se nadále zhoršovala. Matná srst špatné kvality byla další známkou toho, že něco není v pořádku. Bylo pozorováno rapidní snížení příjmu jakéhokoliv krmiva, samice nejevila žádný zájem. Zdravotní stav se zhoršil během velmi krátké doby, kdy samice během 3 dnů byla velmi malátná, klopýtala a byl pozorován výtok kapek krve z nozder. Šestnáctiletá samice upadla a nebyla schopná sama vstát, z tohoto důvodu bylo přistoupeno k euthanasii. Pitva prokázala, že samice byla březí a akutní zhoršení zdravotního stavu způsobil masivní výskyt bakterií v trávicím traktu s následnou intoxikací.

 

Situace nabrala dalších špatných obrátek. Po euthanasii 1,0 Twiga zůstala desetiměsíční samice po této matce sama se svým otcem 1,0 Isiolo. Samec 0,1 Taitu neustále ve výběhu následoval a prakticky se od ní nehnul. Navíc začalo docházet k intenzivním atakům ze strany hřebce zebry bezhřívé. Prvním krokem v této situaci bylo oddělení zeber do vedlejšího výběhu. Ataky se časem zmírnily, avšak stále byly pozorovány.

 

 

 

Isiolo
foto: Žaneta Černá

Z důvodu stabilizace situace a také správných stádových návyků 0,1 Taita k nám byla transportována samice Obioma ze ZOO Dvůr Králové. Ukázala se být chovatelským oříškem. Prakticky ihned odmítala přijímat jakékoliv předkládané krmivo a to i z vyvýšené rampy i koryta. Situace byla ihned řešena i za pomocí speciální kaše, která jí byla podávána v Zoo Dvůr Králově, avšak velký úspěch neměla. Samice byla ve velkém stresu. Prosté chození ošetřovatelů po rampě nebo návštěvnické chodbě pro ni bylo hodně stresující a tak bylo zapotřebí samici postupně zvykat. Časem se ji však podařilo rozkrmit. Začala přijímat luční a vojtěškové seno v menších dávkách. Jádro již přijímala bez problému. Když přišlo na řadu vypouštění do výběhu, setkali se chovatelé s další potíží. Samice odmítala opustit vnitřní stání. Když už ubikaci opustila, došla do půlky chodby nebo k vratům do výběhu a ihned v návalu paniky se opět vrátila zpět. Díky trpělivosti a profesionálnímu přístupu ošetřovatelů se podařilo samici postupně zvyknout na klidné vycházení do výběhu. Situace ve výběhu ale nebyla zpočátku o nic lepší. Samice se necítila bezpečně a prakticky celou dobu pobytu ve výběhu nervózně pobíhala, postávala u dveří vedoucích do vnitřní ubikace a vyvracela hlavu nahoru a samozřejmě překládaného krmiva se ani nedotkla. Úklid výběhu ošetřovateli v přítomnosti samice nebyl z důvodu bezpečnosti reálný. Pobyt stáda žiraf byl zkrácen na dvě hodiny denně. Po dlouhých třech měsících a obrovské snaze chovatelů se konečně Obioma začala cítit alespoň trochu bezpečně a ve výběhu byla o poznání klidnější, přijímání krmiva z rampy přestalo být problémem. Nyní samice vypadá spokojeně. Veškeré krmivo jak venku, tak uvnitř přijímá bez potíží. Ve výběhu již nevykazuje známky nervozity, manipulace s ní je bezproblémová a ataky od hřebce Kita vůči 0,1 Taita ustaly. Nyní již můžeme situaci považovat za plně stabilizovanou.

11.03.2024 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí