Žirafy - Novinky - Chov v roce 2019: Zoo Brno | ZakBook
Chov v roce 2019: Zoo Brno

Chov v roce 2019: Zoo Brno

Po reportu z chovu koňovitých přináší kolega František Ptáček i informace o průběhu roku v brněnské expozici žiraf. Děkujeme a rádi uveřejňujeme!

 

Následující text není upravován.

 

žirafa síťovaná (Giraffa camelopardalis reticulata)

 

Během roku neproběhla ve stádě žádná změna, co se počtu žiraf týká. Máme stále pouze čtyři samice. U samic stále probíhají říje, i když bez přítomnosti samce je obtížnější je vypozorovat. Nepřítomnost samce ve stádě má vliv na chování skupiny. Jedna ze samic se v období říje jak své, tak ostatních samic, chová jako samec. Naskakuje na samice, bouchá je hlavou a vyvolává neklid ve stádě. Tento neklid není optimální hlavně v zimních měsících, kdy žirafy tráví více času v pavilonu. 

Mladá samice Tanisha má od konce roku 2018 na pravé přední končetině bouli. Ta v roce 2018 byla velikosti pěsti, ale během roku 2019 se mírně zvětšila. Tato boule nemá vliv na funkci končetiny. Po konzultaci s kolegy ze Dvora Králové bylo zjištěno že se nejspíše jedná o bursitidu, s touto „kosmetickou“ vadou už také mají zkušenosti.

                                                               

 

Ke konci roku 2019 začala stavba přístavku stájí pro žirafy. Vzhledem k tomu, že stavba je hned vedle žirafince, jsme se obávali problémů při manipulaci se zvířaty a také velkého neklidu ve stádě žiraf. Ke konci roku už proběhly bourací a výkopové práce, k překvapení všech žirafy tento ruch snáší úplně bez problémů. Jak proběhne výstavba během roku 2020 a zda nastanou nějaké problémy se necháme překvapit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: František Ptáček, Zoo Brno

12.02.2020 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí