Koňovití - Novinky - V ústecké zoo mají po šesti letech hříbě osla somálského | ZakBook
V ústecké zoo mají po šesti letech hříbě osla somálského

V ústecké zoo mají po šesti letech hříbě osla somálského

Jak se dočtete na oficiálním webu Zoo Ústí nad Labem, 8. září 2020 se ve zdejším chovném zařízení narodil hřebeček osla somálského (Equus africanus somaliensis). Stalo se tak po téměř 70ti měsíční pauze. Matkou je v Liberci narozená klisna Maya (před zmiňovaným přírůstkem porodila 4 hříbata - 3,1), otcem ze stejné zahrady zapůjčený hřebec Passion, dovezený v roce 2009 z izraelského Ramat Ganu. Ten se už před více než rokem do zoo pod Ještěd vrátil.

Osli somálští obývají politicky i ochranářsky velmi nestabilní oblast Afrického rohu. V Somálsku, podle kterého jsou i pojmenováni, byli již velmi pravděpodobně vyhubeni, nestabilní a migrující populaci vykazuje Etiopie a jedinou relativně větší skupinu hostí momentálně oblast Messir Plateau v Eritrei. Odhaduje se, že v přírodě zůstává posledních cca 500 jedinců, jedná se tak o aktuálně nejvíce ohroženého zástupce čeledi na planetě. Ochrana zbývajících oslů v místě výskytu není úplně efektivní, byť se mezinárodní ochranářské týmy snaží o maximální zlepšení situace. Zbylá populace je nadále sužována zejména pytláctvím a ztrátou zdrojů v kompetici s hospodářskými zvířaty. Úspěšnými v přežití dělá osly jejich až neuvěřitelná tvrdost, houževnatost a schopnost přizpůsobit se náročným podmínkám polopouštního prostředí.

Hřebec Achmed, SbN 290, v expozici oslů somálských v Zoo Ústí nad Labem
foto: Luboš Melichar

Ústecká zoologická zahrada je tradičním a úspěšným chovatelem oslů somálských, její příspěvek k současnému výbornému stavu evropského záchovného programu je významný. Začátek chovu v místním svažitém výběhu se datuje k 2. březnu roku 1992. Z Tierparku Berlin byla tehdy přivezena čtveřice mladých zvířat → hřebci Ares a Atila a klisny Axa a Astra. Atila o dva roky později uhynul bez potomků, naopak Ares v následujících 5 letech zplodil 5 potomků než byl vyměněn... kam jinam než do Liberce. Tam v chovu pokračoval, dal zde 7 hříbat, dalších 7 přidal po přesunu do švýcarského Oberwillu a poslední 2 o pár kilometrů dále v Basileji. Arese vystřídal na pozici plemenného hřebce v Ústí o rok starší Ogo, ten se po vlažnějším začátku stal plnohodnotnou náhradou a jeho identifikační číslo je vepsáno v kolonce "otec" u celkem 11 potomků (6,5).  Tento výsledek, pouze s opačným poměrem pohlaví narozených hříbat (5,6), dokázal v dalším působení vyrovnat i geneticky skvostně vybavený hřebec Achmed z německého Norimberku. Ten byl v roce 2018 vystřídán již zmíněným Passionem. Celkem se zde za 28 let chovu narodilo 29 hříbat.

 foto: Ingrid Veselá Volfová

06.10.2020 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí