Koňovití - Novinky - Stádo bezhřívých zeber v Plzni posílilo | ZakBook
Stádo bezhřívých zeber v Plzni posílilo

Stádo bezhřívých zeber v Plzni posílilo

Etosha, nová klisna zebry bezhřívé v plzeňské skupině
foto: M. Palacká

 

Dobré zprávy přicházejí z Plzně a výborně oživí tradiční příval chovatelských reportů z československých zahrad. Původní autorský text Mirky Palacké nebyl nijak upravován.

 

 

 

Ve středu 9. února se uskutečnil dlouho plánovaný transport dvou velmi cenných klisen zeber bezhřívých z polských Katowic. Třináctiletá Etosha a téměř dvanáctiletá Zuza transport a vyložení zvládly v naprostém klidu a jediné, co je v jejich novém boxu zajímalo, bylo připravené seno. 

Původně borysewský pár, který je u nás od roku 2020 byl umístěn do sousedních boxů, aby byl v neustálém kontaktu s nově příchozími. Hřebec Kim se druhý den na venkovním předvýběhu snažil přes pletivo dostat co nejblíže ke klisnám, ale ty ho ignorovaly. Klisna Tosia reagovala žárlivě a hřebce odehnala. V nejbližších dnech máme v plánu zebry na výběhu spojit. Velmi doufáme, že se podaří mít dobře fungující stádo, ve kterém se budou rodit zdravá mláďata.

23.02.2022 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí