Koňovití - Novinky - Divoký kůň pomáhá chránit ohrožené motýly | ZakBook
Divoký kůň pomáhá chránit ohrožené motýly

Divoký kůň pomáhá chránit ohrožené motýly

Pod následujícím odkazem najdete písemný důkaz o tom, že povědomí o projektech společnosti Česká krajina dávno výrazně překročilo rámec České republiky. https://news.mongabay.com/2019/11/feral-horses-gallop-to-the-rescue-of-butterflies-in-distress/

Použití exmorských pony jako managementového nástroje se osvědčilo v Podyjí - prokazatelně konkrétně pro motýlí faunu. Užitečnost těchto koní spočívá ve spásání vyšší vegetace, nebo jinak řečeno udržování krátkostébelných trávníků, tak vytvářením zajímavé vegetační a habitatové mozaiky. Do budoucna bude třeba najít co nejoptimálnější míru spásání, která bude nejpřínosnější pro co nejširší spektrum bioty.

Text: Jan Robovský

Foto: news.mongabay.com

18.11.2019 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí