Koňovití - Novinky - Chov v roce 2023: Zoo Ostrava | ZakBook
Chov v roce 2023: Zoo Ostrava

Chov v roce 2023: Zoo Ostrava

Inspektor chovu kopytníků ostravské zoologické zahrady Ivo Firla popisuje v následujících řádcích loňské reálie z expozic sledovaných taxonů. I jeho text je uveden v původním znění a bez úprav. 

 

onager (Equus hemionus onager)

hříbě onagera se svou matkou v ostravské zoo
foto: Ivo Firla

 

Naším dominantním druhem u koňovitých je stádo onagerů. Onagery chováme od roku 2014. Každý rok se narodila 2-3 mláďata, která jsme odchovali. Některé narozené samice jsme si mohli ponechat, neboť jsme vyměnili chovného samce. Základní stádo se tak postupně rozrostlo z původních 4 klisen až na 9. 

 

 

V roce 2021 přišel nový samec a následující rok 2022 byl pro nás nejplodnější rok. Proběhlo 8 porodů a odchovalo se 7 mláďat. Stádo se tak velmi rozrostlo nad možnosti výběhu, a proto bylo nutné omezit další reprodukci, alespoň dočasně. V roce 2023 se odchovala další 3 mláďata. Kromě odchodu dvou samic do Zoo Augsburg jsme přistoupili i k další redukci stáda, včetně chovného hřebce, jehož geny byly v populaci již dostatečně zastoupeny. V následujícím roce plánujeme dovoz nového chovného samce, na něhož již máme doporučení.

 

zebra Grévyho (Equus grevyi)

hřebec zebry Grévyho
foto: Ivo Firla

 

 

U zeber Grévyho se na jaře vrátil ze zápůjčky v Zoo Řím náš chovný hřebec. Cílem zápůčky bylo oplodnění jejich klisen, což se podařilo. V našem stádě žádné změny nenastaly. Z našich čtyř samic jsou dvě již staré a tudíž se od nich už mládě neočekává, další mladší samice měla před 3 lety velmi těžký porod a je otázkou bude-li schopna ještě zabřeznout. Poslední samice po porodu nebyla se samcem.

 

osel domácí (Equus asinus)

 

Posledním druhem koňovitých je osel domácí. Zde jsme vzhledem k příbuznosti vyměnili samce, ale po novém samci se narodilo jen jedno mrtvé mládě, tudíž zde budeme muset opět vyměnit samce. 

20.02.2024 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí