Koňovití - Novinky - Chov v roce 2023: Zoo Liberec | ZakBook
Chov v roce 2023: Zoo Liberec

Chov v roce 2023: Zoo Liberec

O liberecké reporty se, stejně jako loni, postaral celý tým ošetřovatelů ve složení (abecedně) Jiřina Bažantová, Žaneta Černá, Nikola Gürtlerová, Pavel Koubovský, Michal Krejčí, Antonie Kroutilová, Kateřina Křížková, Pavel Škorňa a Anna Zimová. Patří jim velký dík! Texty jsou uvedeny v původním znění.

 

kůň Převalského (Equus przewalski)

 

Rok 2023 bohužel nezačal štastně. Díky velkému nárazovému větru, který ve výběhu koní způsobil pád stromu, jsme přišli o klisničku Colette. Byla nalezena s tříštivou zlomeninou levé pánevní končetiny a proto jsme museli přistoupit k euthanasii.

Na začátku léta se narodil silný hřebeček klisně Cindy, kterého jsme pojmenovali Chuluun.

Jako obvykle jsme prováděli odběry vzorků trusu, na jejichž základě byla opakovaně zjištěna přítomnost škrkavek, a proto byly provedeny odčervovací kúry medikovaným krmivem WildMIX, které koně přijímají ochotně.

V tomto roce také proběhl transport dvou mladých hřebců Hyksose a Boryi do zoologické zahrady Knuthenborg Safaripark v Dánsku. Oba hřebci dostali dávku sedativ a koridorem z desek byli nahnáni do transportních beden.

Hřebec Nikolai je nadále medikován imunologickým přípravkem Improvac z důvodu korigování počtu koní. Přípravek účinkuje, nicméně jsou opakovaně pozorovány pokusy o páření a často i intenzivní nahánění klisen ve výběhu.

V hierarchii proběhly také změny. Klisna Hylta, která k nám byla transportována v roce 2021 byla na samém konci postavení ve stádě. Nyní se již ale dokáže řádně prosadit.

 

osel somálský (Equus africanus somaliensis)

 

Tuto sezónu se neudály žádné velké změny, stav stáda byl po celý rok 2,4. Stávající skupina klisen se skládá z nejmladší dvouleté Esmeé a její třináctileté matky Ely, osmnáctileté Gii a z nejstarší Sarah, které je 25 let. Sarah je jedním z prvních narozených mláďat v naší zoo a úspěšně zde odchovala 4 mláďata 2,2. Chovný hřebec Passion již není vhodný pro chov, vzhledem ke svému vysokému věku (24 let) a počtu potomků (10). 

Nadějí našeho chovu je 3letý hřebec Rehani, který je geneticky velmi cenný. Začátkem dubna došlo k jeho oddělení od stáda klisen a následně mu byla podána sedace z důvodu snížení stresu.

Během celého roku osly pravidelně odčervujeme a vakcinujeme.

 

zebra bezhřívá (Equus quagga borensis)

klisna Hesja s hříbětem Haley
foto: Pavel Koubovský

 

Během roku došlo k několika událostem. 23.2. porodila klisna Hesja, hříbě bylo nalezeno při ranní kontrole již suché a mobilní, klisnička dostala jméno Haley, hmotnost 23,50 kg. I přes dlouhotrvající problémy s pohybovým aparátem předních končetin se Hesja o hříbě pečlivě starala. V březnu se uskutečnil plánovaný transport klisny Hangirizy, předchozí hříbě Hesji, do Zoo Givskud. Během převozu však došlo k fatálnímu zranění a tak do bohužel do cílové destinace nedojela. Touto smutnou událostí však problémy v našem chovu neustaly. Zdravotní stav předních končetin se u Hesji neustále zhoršoval. Byla zřejmá bolestivost a výrazné kulhání, klisna ve výběhu vyhledávala měkčí povrch, kde většinu času ležela nebo jen postávala, aktivita byla minimální. Z tohoto důvodu bylo u ní v průběhu roku provedeno několik veterinárních zákroků, byla potvrzena již v minulém roce zjištěná rotace kopytní kosti a chronická laminitida. Při každé imobilizaci byly upraveny a vyčištěny nášlapné plochy kopyta a pomocí Superfastu vytvarovány ,, podkovy“. Přes veškerou veterinární péči se zdravotní stav nelepšil, spíše naopak a proto bylo rozhodnuto o euthanazii. V té době bylo klisničce Haley 8 měsíců a již se delší dobu pohybovala společně se stádem, byla samostatná při příjmu potravy. Bylo zvláštní a zajímavé pozorovat jak vodí stádo do výběhu a zpět do ubikace, tuto roli měla její matka Hesja. Ke konci roku došlo k nečekané situaci, kdy hřebec Kito a klisna Karmel začali atakovat Haley a oddělovat jí od stáda, pouze klisna Karolína byla neutrální. Tento stav naštěstí trval pouze několik dní, situace se zklidnila a celé stádo je opět harmonické.

 

zebra Chapmanova (Equus quagga chapmani)

 

Počátkem roku stádo čítalo 7 jedinců. Z toho koncem února odjely klisny Amondi a Amari do Zoo Hodonín. Následně z Hodonína dne 7. června přijela submisivní roční klisna Veronica. Týden na to porodila své již čtvrté mládě klisna Nia a to hřebečka Nalina s velkou porodní hmotností 46,3 kg. U hříběte se znovu projevil leucismus, má modré duhovky a světlé sliznice. Druhá chovná klisna Kayla tento rok potratila. Loňský hřebeček Neo začalo být atakován chovným hřebcem Ismaelem. Stalo se tak po měsíci a půl po narození Nalina.

Začleňování klisny Veronicy začalo ve vnitřní ubikaci a poté pokračovalo ve venkovním výběhu. Spojování bylo provázeno komplikacemi, které byly způsobené ataky především od dominantních jedinců Kayly a Ismaela. Následkem toho byli tito jedinci po čase imobilizováni a převezeni na pavilon antilop koňských, se kterými následně sdíleli venkovní výběh. Spojení proběhlo bez komplikací. 

Později začaly přibývat ataky od Nii. Přistoupilo se tedy ke střídavému režimu, kdy dopoledne byla Nia s hříbětem ve vnitřní ubikaci. Veronica sdílela výběh pouze s mladými hřebci Neem a Kiburim. Odpoledne se Veronica s Niou vystřídaly. Tento režim napomohl k lepší socializaci a sblížení se s jedinci.

Během začleňování došlo k několikerému oddělení od stáda kvůli jejímu celkovému zdravotnímu stavu. Tyto prodlevy prodloužily začleňování do stáda, klisna musela být většinu času medikována léčivy Chanazone, Flunixin a Canidryl. Preventivně dostávala vitamínové doplňky Mega Base a Kerabol. 

Z důvodu špatné regenerace musela být 3x imobilizována. Při zákrocích byly provedeny RTG snímky pánevních končetin. Na snímcích se zjistilo cizí těleso a drobná fraktura kopytní kosti. Poslední imobilizace byla preventivní. Všechna zranění se uspokojivě hojila.

Po ukončení léčby došlo na konci prosince k opětovnému spojení Veronicy ke stádu, a to ve vnitřní ubikaci. Proces socializace Veronicy nadále probíhá.

04.03.2024 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí