Koňovití - Novinky - Chov v roce 2022: Zoo Liberec | ZakBook
Chov v roce 2022: Zoo Liberec

Chov v roce 2022: Zoo Liberec

Po vynucené pauze pokračujeme v tradičním putování po expozicích českých a slovenských zahrad, které mají přímou vazbu na chov divokých koňovitých. Další zastávkou je Liberec. Místní chovatelé sepsali reporty o nezajímavějších momentech z jejich každodenní činnosti a my je uvádíme v původním znění.

 

kůň Převalského (Equus przewalskii)

kůň Převalského v liberecké expozici
foto: Žaneta Černá

Na začátku roku se stádo skládalo z 1 samce, 3 samic a dvou hříbat (1,1)

Duben bohužel nebyl šťastným měsícem. Klisnička Bashi byla pravděpodobně po kopnutí jiným koněm nalezena s těžkou frakturou lebky a byli jsme nuceni přistoupit k euthanasii. Hřebečka jménem Chengiz začal velmi agresivně atakovat vůdčí hřebec Nikolai a vzhledem k problému s umístěním bylo i tady z chovatelských důvodů přistoupeno k euthanasii.

V květnu se stádo rozrostlo nejprve o hřebečka jménem Borya, který je potomkem klisny Belly. V následujícím měsíci porodila 0,1 Hylta také hřebečka, který dostal jméno Hyksos a jako poslední porodila 0,1 Cindy klisničku Colette . Všechna hříbata se narodila zdravá a silná.

Během roku se jako obvykle odebíraly vzorky trusu ke kontrolnímu vyšetření na parazity. Byla zjištěna přítomnost škrkavek, a proto byly provedeny celkem 3 odčervovací kúry medikovaným krmivem WildMIX, které koně velmi ochotně přijímají.

Z důvodu korigování stavu počtu koní byl v květnu hřebci aplikován antikoncepční přípravek Improvac. Dávka se opakovala po 14 dnech a nadále každých 6 měsíců.

text: Žaneta Černá

 

 

Osel somálský (Equus africanus somaliensis)

V uplynulém roce byly v  našem chovu zaznamenány pouze drobné změny. 
Žádná z chovných klisen nebyla nakryta a tak se neočekávaly žádné porody. Stav zvířat tedy začátkem sezóny činil 3,5.
Hřebce chováme tradičně odděleně od klisen, proto jejich denní režim řešíme střídáním v zadním výběhu a na venkovním odstavném dvorku. 1,0 Rehani, který k nám přijel ze Zoo Basilej, je ještě kvůli nízkému věku ve stádě spolu s klisnami.
Mladý hřebec Gino byl po oddělení na odstavných dvorcích často nepředvídatelný. Jeho chování bylo neklidné a lekavé, proto se přistoupilo k podání Perphenazinu - preparátu tlumícímu stresové projevy. 
Na začátku května byl Gino transportován do Francie. 
Transport byl provedený také u klisny Erin, 20. června  byla úspěšně naložena a odvezena do belgického Planckendaelu. 
Přes dobrý zdravotní stav a pevné zdraví zvířat se stádo nevyhnulo zraněním.

U klisny Gii byla pozorovaná výrazně strnulá chůze na pánevní končetiny.Postupně se jí začal na pravé kyčli vytvářet silný otok, proto byla provedena imobilizace, diagnostikovaný absces se otevřel, vypláchl a vydesinfikoval. Po týdnu jsme zákrok opakovali. Léčba trvala zhruba měsíc.

Odčervení zvířat probíhalo i letos přípravkem Panacur, který je zvířaty dobře přijímán.

text: Kateřina Křížková

 

 

Zebra bezhřívá (Equus quagga borensis)

klisna Hesja
foto: Pavel Koubovský

 

Během tohoto roku došlo k několika událostem. 

Z hlavní skupiny čítající jednoho hřebce, čtyři klisny a dvě klisničky narozené předešlý rok musela být odtransportována klisna Ráchel, a to z důvodu neustálých ataků hřebce Kita. I přes aplikaci přípravku na zklidnění Perphenazine ataky neustávaly. Klisna měla rozkousaný kořen ocasu až na tkáň, byly jí aplikovány ATB i.m. distančně, provedena imobilizace z důvodu RTG zda nedošlo k poškození obratlů. Výsledek nález nepotvrdil, rána byla dezinfikována Betadinou a zakryta elastickým obinadlem. V dubnu byl uskutečněn její transport společně s hřebcem Indy, který byl chován mimo stádo na pavilonu antilop a do výběhu chodil společně s antilopami koňskými. Obě zvířata byla na transport sedována přípravkem Haloperidol. Bohužel do Zoo Givskud dorazila pouze klisna, hřebec během transportu uhynul. 

U klisny Hesji nadále přetrvávaly problémy s pohybovým aparátem, převážně na LHK, kde byla zjištěna rotace kopytní kosti a chronická laminitida. Při imobilizaci a provedeném RTG, byly plochy kopyt obou hrudních končetin vyčištěny a zabroušeny a poté nanesen Superfast zvl. na patky kopyt. Výsledek byl uspokojivý, klisna viditelně chodila lépe i vzhledem k její březosti. 

Poslední transport tohoto roku proběhl v prosinci, kdy do Zoo Košice odjela a v pořádku dorazila klisnička Kiira.

text: Pavel Koubovský

 

 

zebra chapmanova (Equus quagga chapmani)

 

Na sklonku roku 2021 se podařilo umístit všechna hříbata a tak se liberecké stádo na začátku ledna skládalo z tria klisen a hřebce Ismaela. 

Neo s matkou Niou
foto: Jitka Melicharová

Očekávané porody přišly dle výpočtu z pozorovaných páření v přesných termínech. Klisna Amondi v únoru bez komplikací přivedla na svět 0,1 Amari. Téměř devítiletá Nia porodila v březnu své třetí hříbě a to silného, 43kg vážícího hřebečka Nea, překvapivě s leucismem. Tuto barevnou odchylku projevující se modrýma očima, hnědými pruhz a světlými sliznicemi zatím v minulosti nesla jen dvě hříbata klisny Kayly, v obou případech u samičího pohlaví, proto jsme předpokládali, že gen, zodpovědný za leucismus, má v sobě Kayla. Tím, že se projevil u hříběte jiné klisny se tedy potvrdilo, že nositelem je hřebec Ismael. 

Posledním narozeným hříbětem ve skupině se stal na konci července normálně zbarvený 1,0 Kiburi od klisny Kayly, která doposud porodila 6 hříbat. Zebry jsou v tomto období až do podzimu po celý den i noc ve venkovním výběhu, Kiburi tak přišel na svět za teplé letní noci venku. 

Nedlouho po tomto porodu začal chovný hřebec Ismael (15 let) oddělovat klisnu Amondi a její hříbě Amari od ostatních, pomyslně rozdělil výběh na dvě poloviny a jakmile se některá z klisen chtěla přiblížit k druhé, okamžitě je s ušima dozadu zahnal na druhou půlku. Amondi a Amari nepustil z dohledu a kopíroval každý jejich pohyb. Toto chování mohla vyvolat sama Amondi, která občas atakovala jiné klisny a jejich hříbata a hřebec je před ní chtěl bránit. 

Toto oddělování přetrvávalo, Ismael byl i několik dní léčen kvůli otlakům na předních kopytech, dostal analgetika a byl držený na měkké podestýlce. Po zlepšení zdravotního stavu a následném spojení se stádem byla však situace stejná, hřebcovi byl aplikován Perphenazin na zklidnění, ale bez účinku. Ke konci roku padlo rozhodnutí, že Amondi s Amari budou umístěny do jiné zoo.

I v tomto roce jsme se potýkali se začervením zeber škrkavkami. Byly použity různé druhy odčervovacích preparátů, od pasty Noromectin, roztok Panacur až přes antiparazitické granule Wildmix, jejichž výhodou je jejich dobré přijetí u hříbat, která pasty a roztoky odmítají. 

text: Jitka Melicharová

 

12.04.2023 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí