Koňovití - Novinky - Chov v roce 2021: Zoo Praha | ZakBook
Chov v roce 2021: Zoo Praha

Chov v roce 2021: Zoo Praha

Další zastávkou v našem putování po československých maštalích je metropolitní zoo. Report z loňského chovu nám zaslala kurátorka Bára Dobiášová. Uvádíme jej v původním znění bez úprav.

 

kůň Převalského (Equus przewalski)

Uplynulý rok byl co do dění u našeho vlajkového druhu koně Převalského velmi bohatý. Po několika letech příprav a přeměny bývalého pole na pastvinu, se v atraktivní pražské lokalitě vrchu Děvín přímo napojené na Přírodní rezervaci Prokopské údolí povedlo zprovoznit chovné zařízení pro koně Převaslkého. V dubnu byly na pastvinu vypuštěny první čtyři klisny, které budou dle prvotních zkušeností doplněny v budoucnu o další jedince. Celý projekt pastvy v této přírodně cenné lokalitě podléhá biomonitoringu a klade si za cíl obnovu původních stepních společenstev a vytvoření vhodných podmínek pro šíření či návrat původních druhů Prokopského údolí. Dosluhující historická ubikace koní Převalského v zoo byla v minulém roce zbourána a pražské stádo klisen přestěhováno do chovné a aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově. V současné době pracujeme na výstavbě nového zázemí, tak abychom i v budoucnu mohli návštěvníkům ukázat expoziční stádo. Kromě stavebních událostí byl tento rok bohatý i na přírůstky  - během roku se narodilo celkem 6 hříbat (2 hřebci a 4 klinsy) z toho poslední netradičně v zimní období na druhý svátek Vánoční. Během roku od nás také odešli 2 hřebci a 1 klisna do dalších chovatelských zařízení v Německu. Rok 2021 jsme zakončovali s počtem 41 koní (13, 28).

koně Převalského na Dívčích hradech
foto: P. Hamerník
trio mladých zeber bezhřívých v Zoo Praha
foto: P. Hamerník

zebra bezhřívá (Equus quagga borensis)

U zástupců stepních zeber – zeber bezhřívých, jsme v minulém roce zaznamenali jeden příchod a jeden odchod. V dubnu odešel tříletý původem dvorský hřebeček Kevin do Debrecenu, protože klisny v našem stádě jsou jeho poloviční sestry. Chovné stádo hřebce Haidara a klisen Pii a Pory doplnila v září mladá dvorská kobylka Priscilla. Stádo bylo ke konci roku dobře sžité. Hřebec Haidar by měl v této sezóně začít pohlavně dospívat a pokusit se prosadit na dominantní pozici ve stádě, kteoru aktuálně zastává stejně stará klisna Pia.

 

zebra Grévyho (Equus grevyi)

V chovu zeber Grévyho nedošlo v loňském roce k žádným změnám – nadále chováme dvě expoziční klisny na doplnění kolekce v africkém výběhu.  Po vleklých problémech se zdá, že se nám povedlo odladit problémy s přístupem zeber k neadekvátní krmné dávce žiraf a antilop, v důsledku čehož nám historicky několik kusů trpělo na laminitidu.

 

kiang (Equus kiang holdereri)

Chov kiangů východních nedoznal v loňském roce žádných změn. Nadále držíme v zoo skupinu 2 klisen a kastrovaného hřebce a na chovné stanici v Dolním Dobřejově potom dožívají další 3 klisny a hřebec. V důsledku neperspektivity chovu a neudatelnosti mláďat je chov dlouhodobě zastaven. Spolu se stárnutím našich zvířat a absencí chovatelského výhledu v dlouhodobém horizontu rozvoje zoo se s obnovou reprodukce bohužel již nedá počítat.

 

foto na titulce: B. Dobiášová

 

16.02.2022 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí