Koňovití - Novinky - Chov v roce 2020: Zoo Praha | ZakBook
Chov v roce 2020: Zoo Praha

Chov v roce 2020: Zoo Praha

Další příspěvek o loňské sezóně chovu divokých koní přišel z metropolitní zoo. Autorkou původního, nijak neupravovaného textu je Bára Dobiášová, pražská zooložka a koordinátorka chovu koní Převalského. Fotografie pořídil Petr Hamerník.

 

zebra bezhřívá (Equus quagga borensis)

Chov tohoto poddruhu stepní zebry jsme zahájili v roce 2018 v reakci na opakované výzvy dvorských a libereckých zoologů k připojení dalších chovatelských zařízení ke snaze o vytvoření stabilní záchovné populace této unikátní zebry v lidské péči. V té době jsme se potýkali s rozpadajícími se zbytky malého chovného stáda zeber Böhmových, kde se nám nikdy nepodařilo dosáhnout uspokojivých chovatelských výsledků a tak nám jeho rekonstrukce již dále přestala dávat smysl. Postupně tedy došlo k obměně chovaných jedinců ze zebry bezhřívé s cílem vytvoření malého chovného stáda. S nutností včas umísťovat mladé klisny z jediného perspektivního stáda ve Dvoře Králové se k nám postupně dostaly celkem čtyři klisny, byť s předzvěstí pozdějšího odeslání dvou klisen do další chovatelské instituce. Již před koncem roku však 2019 bohužel došlo při poplašení stáda k úhynu klisny Rozi po nárazu do oplocení. Stalo se tak 3 týdny po zapojení jiné  nové roční klisny do skupiny a pravděpodobně i z toho důvodu bylo stádo v té době více senzitivní na jakékoliv vyrušení. Do roku 2020 jsme tedy vstupovali se třemi klisnami a mladým hřebcem Kevinem, který však je synem naší nejstarší klisny Kley. Cílem tedy bylo pokud možno doplnění stáda o kompatibilního hřebce pro budoucí chov a tak v červenci dorazil dvouletý Haidar z Liberce. Hřebeček Kevin byl již v té době od stáda oddělen a tak jsme mohli ihned přistoupit ke spojování Haidara s klisnami. Jelikož se jedná o hřebce pohlavně nedospělého očekávali jsme, že by spojení mohlo proběhnou vcelku dobře. Avšak 10ti letá Kleopatra nebyla ani po opakovaných pokusech za použití preparátů na zklidnění ochotna hřebce akceptovat a opakovaně ho atakovala. Spojení s dvěma mladými klisnami Piou a Porou probíhalo bez obtíží. Kleopatra byla nakonec ze stáda oddělena a to i z toho důvodu, že jako dospělá opakovaně rodící klisna by v Praze zdlouhavě musela čekat na zatím nedospělého hřebce a proto bylo logické pokusit se ji zapojit do stáda kde již dospělý hřebec je. Vše se nakonec podařilo domluvit a tak mohla v listopadu odcestovat zpět do svého mateřského stáda ve Dvoře Králové. Rok jsme tedy zakončovali se stádem 1,2 a 1,0 odděleným mladým hřebcem.

 

zebra Grévyho (Equus grevyi)

U tohoto taxonu již delší dobu držíme malé množství klisen z expozičního důvodu jako doplnění afrického panoramatu vzhledem k dlouhodobě nejlepšímu soužití s množstvím ostatních druhů ve smíšené expozici. V roce 2020 bylo dění ve venkovní expozici silně ovlivněno probíhající výstavbou v těsné blízkosti a s tím spojené zmenšení plochy výběhu. Zebry Grévyho proto strávily sezonu pouze v zázemí. Početní stav na konci roku 0,2 je shodný jako na počátku. Avšak došlo k obměně zvířat, kdy mladá klisna Samantha původem z Tierparku Berlín odcestovala do chovu do Maďarska a k nám přibyla z Holandska klisna nová na doplnění.

 

kiang východní (Equus kiang holdereri

U největších divokých oslů se dlouhodobě potýkám s nedostatkem chovných prostor a obtížným udáváním odchovů. Proto je chov dlouhodobě utlumen a současná skupina slouží k expozičním účelům. Jedná se o kastrovaného samce a 3 klisny. Další jedince dále držíme v záloze na chovatelské a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově (1,3). Celkem tedy 2,6.

 

kůň Převalského (Equus przewalski

U našeho vlajkového druhu, koní Převalského, jsme na konci roku 2020 chovali 39 jedinců (13,26). Kromě expoziční skupiny, chováme tyto divoké koně posledních 30 let také v externím zařízení – chovatelské a aklimatizační stanici CHARZA Dolní Dobřejov v chladnější oblasti České Sibiře. To nám umožňuje fungovat efektivněji a mladé odchované jedince dle potřeby zařazovat do jednopohlavních skupin, případně měnit sestavení chovných stád dle aktuální situace. V roce 2020 došlo k šesti porodům, z čehož 1,3 se podařilo odchovat. Dvě hříbata se narodila buď předčasně či neživotná. Z hlavní transportní akce, kterou se měl stát jubilejní 10. ročník transportu koní Převalského do Mongolska v rámci projektu Návrat divokých koní, bohužel vinou restrikcí a omezeními spojenými s šířením nákazy covid-19 sešlo, a byl proto odložen na rok 2021. Přes všechna omezení se však povedlo realizovat vývoz chovného hřebce do Velké Británie a posílit tak tamní chov o nepříbuznou krev ještě před zpřísněním dovozních podmínek spojeným s vystoupením Velké Británie z EU. Dále se povedlo zrealizovat dovoz mladé klisny z Belgie jako možné kandidátky pro reintrodukci a došlo k přestavbě jednoho ze dvou chovných stád. Cenný hřebec Len s původem po poslední klisně odchycené z volné přírody byl z důvodu plánované rekonstrukce v prostoru expozičního výběhu v Praze přesunut na Dolní Dobřejov, kde byl spojen s klisnami Yarou a Taniou, tak aby byl jeho genetický potenciál co nejlépe využit. Kromě tohoto nového harému držíme na Dolním Dobřejově ještě stádo kolem původem givskudského hřebce Cama.

 

20.01.2021 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí