Koňovití - Novinky - Chov v roce 2020: Zoo Liberec | ZakBook
Chov v roce 2020: Zoo Liberec

Chov v roce 2020: Zoo Liberec

Z centrálního Slovenska se tak trochu divokým  přesunem vracíme zpět na sever Čech, tentokrát pod Ještěd do liberecké zoologické zahrady. Chovatelské výsledky zprostředkovali ve svých reportech ošetřovatelé Jitka Ambrožová, Pavel Koubovský, Katka Křížková a Nikola Gürtlerová a opatřili je i původními fotografiemi.

 

 

zebra bezhřívá (Equus quagga borensis)

aktuálně 2,4

 

Začátkem roku byl ze stáda oddělen a ve stavu plné narkózy přemístěn na pavilon antilop chovný hřebec Indy z důvodu rehabilitace pohybového aparátu a léčení velmi slabé stěny kopytní rohoviny, která mu způsobovala problémy zvl. při výraznějším pohybovém zatížení. Byly mu též nalepeny pryskyřičné „ umělé podkovy „ které ale byly časem nahrazeny klasickými podkovami a po cca 3 měsících odstraněny. Po tomto opatření došlo k slabému přirůstání kopytní rohoviny. Jako prevence byl do krmení přidáván Geloren, Biotin a Premium plus Hoofcare na zlepšení tvrdosti rohoviny. Zároveň byli z pavilonu antilop, kde čekali na umístění, zpět ke stádu přemístěni dva hřebečci Haidar a Kito. Jejich opětovné spojení s 0,3 se neobešlo bez komplikací, byli atakováni především dominantní klisnou Karolínou. Postupem času se situace ve stádu zklidnila a to natolik, že bylo pozorováno páření 1,0 Kito x 0,1 Karolína. 1.7. 2020 byl do Zoo Praha transportován 1,0 Haidar. 17.7.2020 došlo k zásadní změně v chovu. Z reprodukčních důvodů byly k hřebci Indymu  přemístěny dvě kobyly, Hesja a Karmel. Ani toto spojení neproběhlo bez komplikací a z důvodu velmi intenzivních ataků hřebce Indyho na 0,1 Hesja musela být klisna po pár dnech přemístěna zpět do stáda. Při říji Karmel byl pozorován zájem Indyho a i pokusy o páření, avšak samotné odpáření klisny pozorováno nebylo. V říjnu byla Karmel imobilizována a přemístěna zpět do stáda. Při této příležitosti bylo provedeno sonografické vyšetření dělohy a zjištěna březost. 13.11.2020 přijela ze Zoo Dvůr Králové nová kobylka Rachel a po krátké aklimatizaci ve vnitřním stání byla spojena se stádem. Spojení neproběhlo bez komplikací. Byly zaznamenány ataky opět od 0,1 Karolína, avšak hřebec Kito intenzivně atakům bránil. Během odpoledne se Rachel zklidnila a následovala stádo na noc do vnitřní ubikace. Také došlo ke změně strategie chovu zeber bezhřívých, při zavírání do vnitřní ubikace na noc se již hřebec neodděluje od stáda klisen, ale zůstává s nimi společně. Tato změna je plně funkční a nebyly zaznamenány žádné komplikace. Oproti roku 2019 nebylo ani zatížení zvířat střevními parazity tak výrazné. Pravidelně odebíráme vzorky trusu na parazitologické vyšetření a odčervujeme přípravky Panacur a Noromectin.

 

 

 

zebra Chapmanova  (Equus quagga chapmani)

aktuálně 1,4

 

hřebeček Ademola
foto: Jitka Ambrožová

Rok 2020 byl pro místní stádo rokem transportů, Covid opatřením navzdory.

Z velké skupiny 4.5 v květnu odcestoval do Dvora Králové mladý hřebeček Nathaar, kterého na téže místo následovala 14ti měsíční leucistní klisna Aprillia. Do zoo Borysew se na konci července podařilo odtransportovat 1,1, Juu s jejím ročním synem Julianem. Za nimi pak  14.12. odjel odrostlý rok a čtvrt starý hřebec Ademola. Oba hřebečci byli před transportem uspáni a byl jim odebrán vzorek krve na genetickou analýzu.

Celkem dva dny jsme se mohli radovat z krásně zbarveného hřebečka Kodiho od klisny Kayly, který přišel na svět 18.6. Ráno byl nalezen apatický, pokoušel se vstát, pak už ani to. Příčina jeho úhynu nebyla zcela objasněna, pitevní nález, stejně jako následná vyšetření, nepřinesl přesné vysvětlení. Kayla však hned v první říji zabřezla a čeká své šesté hříbě.

Radost nám proto udělala vůdčí klisna Amondi, která v noci na 25. prosince porodila zdravou samičku Avery. Je to její třetí narozené mládě a také celkově 100. narozené hříbě zebry Chapmanovy v zoo Liberec. I když je odchov hříbat v zimních měsících složitější (zvířata nemají tolik pohybu, kvůli hříběti chodí celé stádo ven jen krátce), Avery tyto nelehké podmínky dobře zvládá.

Otcem obou zmíněných přírůstků je chovný hřebec Ismael, který do naší zoo přicestoval jako dvouletý v prosinci 2009. Avery je jeho 17. hříbětem.

V předešlých letech se stádo potýkalo se zvýšenou mírou začervení, velké množství škrkavek se podařilo eliminovat plněním nařízeného protokolu, odčervování přípravkem Panacur a Noromectin přineslo výsledky a od půlky roku 2020 jsou výsledky koprologických vyšetření uspokojivé. Samozřejmostí byla každoroční vakcinace zvířat proti chřipce a tetanu přípravkem BioEqquin.

 

 

kůň Převalského (Equus przewalski)

Batu

aktuálně 1.5

 

 

 

Začátkem roku 2020 čítalo naše liberecké stádo celkem 2 hřebce a 4 klisny. 

Chovný hřebec Nikolai zastával svou roli ve stádě opět bez problému. 

Ve skupině byl po dobu třičtvrtě roku přítomen také v roce 2019 odchovaný hřebeček Bruce, který byl 29.9.2020 transportován do Zooparku Chomutov, a to z důvodu sociální netolerance dospělým hřebcem. Jeho váha při odjezdu činila 213 kg. 

První z klisen porodila Cindy. 3.5.2020 bylo nalezené mrtvé mládě. Cindy u nás ještě neodchovala žádné hříbě. 

25.5. 2020 jsme však v ranních hodinách našli ve výběhu mládě od klisny Belly, která je v počtu hříbat nejúspěšnější matkou a během 4 let ve zdejším chovu chovu dala druhé hříbě. Bella porodila klisničku jménem Batu. Její váha při narození byla 33,30 kg. 

Třetí chovnou klisnou je Clara, která však byla ještě v létě říjná a tak její hříbě očekáváme až v roce 2021. 

Ve stádě je až do nynějška přítomna ještě roční klisnička Chloe, po matce Clara. 

Veterinární zákroky byly po celý rok pouze preventivní, a to odčervení - Panacur per. os. 2x ročně a vakcinace - BioEquin FT i.m. 1x za rok

 

 

 

 

 

 

 

osel somálský (Equus africanus somaliensis)

aktuálně 2.5

 

Začátkem roku čítalo stádo 8 jedinců (3.5), koncem roku, z důvodu transportu hřebce do Ústí, zeštíhlelo na 7 (2.5).

Během léta se nám podařilo úspěšně připustit dvě klisny. 

  • 9. - 13. 6. 2020 0.1 Tosca (10 let) s mladým 1.0 Hermeem (6 let)
  • 19. - 24.6.2020 0.1 Ela (10 let) s Passionem (21 let)

Během roku jsme měli možnost pozorovat dvaadvaceti letou klisnu Sarah, jak postupně strádá a zkracují se jí dny říje i její intenzita. 

Koncem roku (21. 10. 2020) jsme se rozloučili s 1.0 Hermeem, který byl transportován do ZOO Ústí nad Labem. Celý rok se naštěstí opět obešel bez vážných úrazů či jiných zdravotních komplikací. Veterinární péče se tedy omezila jen na preventivní zásahy (odčervování, vakcinace).

04.02.2021 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí