Koňovití - Novinky - Chov v roce 2020: Zoo Jihlava | ZakBook
Chov v roce 2020: Zoo Jihlava

Chov v roce 2020: Zoo Jihlava

Zoo Jihlava drží dlouhodobě jen jediný taxon, který se objevuje v každoročním přehledu. O vývoji v tamní skupině si přečtěte v reportu Richarda Viduny. 

 

Jihlavské zebry v roce 2020

Richard Viduna, vedoucí zoologického oddělení 

 

* zebra Burchellova (z. damarská) (Equus quagga burchellii

 

stav k 1. lednu 2020:                      1,4,0

stav k 31. prosinci 2020:                0,4,0

 

Ani v roce 2020 jsme se nedočkali žádných porodů a dále pracovali především na začleňování mladého hřebce, narozeného v září 2017 v Duisburgu, do našeho chovného stáda čtyř dospělých klisen. Přestože se stav již zdál normalizovaný, tak k jeho plnému začlenění nikdy nedošlo a 18. září 2020 bylo zvíře zcela neschopné pohybu nalezeno ležící na zemi ve venkovním výběhu. Po nesnadném zvažování všech možností jsme nakonec rozhodli o jeho utracení a při následné pitvě bylo kromě již částečně zhojené zlomeniny pravé spodní čelisti potvrzeno naprosté vyčerpání organismu, patrně vlivem dlouhodobého stresu. Opět se tak v plném světle ukázal bolestný nedostatek dobře socializovaných mladých hřebců stepních zeber, kteří si teprve postupným otrkáním v bakalářských skupinách vydobudou svoji pozici pána harému!

 

Přestože se jedná o tradiční taxon dlouhodobě v Jihlavě chovaný, který ani v Evropě není příliš často prezentován, tak se jeho další budoucnost nejen v naší zoologické zahradě se nejeví jako příliš dobře zajištěná. Nakonec se nám podařilo s dvorskými kolegy dohodnout na dlouhodobém/trvalém umístění jejich současného dospělého chovného hřebce na Vysočině od jara 2021. Tím jsme si pravděpodobně získali několik dalších potencionálně chovatelsky úspěšných sezón, ale zda to bude dostatečné, to si v tuto chvíli skutečně netroufám odhadovat… 

 

foto: Petr Zídek

18.01.2021 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí