Koňovití - Novinky - Chov v roce 2020: Safari Park Dvůr Králové | ZakBook
Chov v roce 2020: Safari Park Dvůr Králové

Chov v roce 2020: Safari Park Dvůr Králové

A vracíme se opět do Čech, tentokrát do Safari Parku ve Dvoře Králové. Příspěvek je od Luďka Čulíka a Jirky Hrubého.   

 

Zebra bezhřívá (Equus quagga borensis)

Této skupině stepních zeber se v poslední době věnujeme nejvíce, což má samozřejmě svůj důvod. Je to nejohroženější  stepní zebra na planetě, a stojí zato jí věnovat maximální pozornost. Ke konci roku se chovná skupina 1,3 rozrostla o staronovou kobylu Kleu, která od nás odešla do Zoo Praha v roce 2018 se svým synem Kevinem. Klea byla  z dvorské skupiny vypuzena silnou dvojicí klisen Karmel a Karolínou, které ji poranily tak, že musela být i se svým mládětem oddělena a léčena. Tyto dominantní klisny s dvorským hřebcem Martym nikdy nezabřezly i když s předchozím hřebcem mláďata měly a tak byly v roce 2019 převezeny do Zoo Liberec. Kleu se bohužel v Praze nepodařilo spojit s tamní skupinou a tak bylo dohodnuto, že ji opět dovezeme do Dvora Králové a zkusíme zapojit zpět do dvorského stáda. Klea byla dovezena 19.11.2020 a ihned  spojena se stádem ve venkovním výběhu. Očekávali jsme nějaké ataky ze strany domácích klisen, ale k žádným agresivním výpadům nedošlo. Hřebec Marty si začal ihned klisnu vodit po výběhu a zanedlouho ji začal pářit. K páření došlo ještě téhož dne v pavilonu a opakovalo se i následující den. Měli jsme obrovskou radost, že spojení proběhlo v takovém klidu. Dalším přesunem roku 2020 byl přesun klisny Rachel, opět do liberecké Zoo. Velkým úspěchem loňského roku bylo narození dvou klisen Priscilly a Penelopy, které se v budoucnu stanou posilou evropského chovu. Současný stav ke konci roku byl 1,7.

 

Zebra Böhmova (Equus quagga boehmi)

Foto Simona Jiřičková: hřebeček Pim

Skupina 1,4 vedená hřebcem Memphisem měla v letní sezoně tři hříbata (Dupla, Damiru a Dobeše) v poměru pohlaví 2,1. Bohužel z neznámých důvodů hřebeček Duplo uhynul (podezření bylo na zranění, které mohlo být způsobené hřebcem, který se ten den pokoušel jeho matku pářit. Pitva však trauma nepotvrdila). Kobyla Pola se s porodem opozdila a tak se čtvrté hříbě narodilo až v letošním roce a to 19. ledna (je to hřebeček Pim). Ještě před hlavní sezonou, kdy je stádo vypuštěno do letního výběhu, kde tráví celé léto ve společnosti stáda žiraf síťovaných a stáda antilop koňských, byly nadbyteční tři hřebci, narození v roce 2019 (Dagem, Denim a Diego) odesláni do privátu.

 

Zebra Burchellova (Equus quagga burchelli)

Tato skupina 1,7 obývá v Safari Parku společný výběh se stádem pakoňů běloocasých a tří samců žiraf Rothschildových a síťovaných. Tento výběh je umístěn v těsném sousedství Safari Kempu. Soužití těchto skupin můžeme dnes už hodnotit  jako bezproblémové, ale nebylo tomu tak vždy. Problémové se ukázalo období s porody pakoní  v přítomnosti zeber. Ty okamžitě mláďata napadaly a docházelo k jejich zabití. Tomuto jevu dnes čelíme tak, že reprodukce pakoní je řízena a samec je oddělován ze stáda dříve, aby se po něm mláďata rodila v zimních měsících. Odrostlejších mláďat ve výběhu si už zebry nevšímají. V roce 2020 se zebrám Burchelovým (damarským) narodilo jedno hříbě, hřebeček Armano. Jeho příchod na svět nebyl úplně bezproblémový. Dominantní kobyla ihned po porodu napadla jeho matku a hřebeček utrpěl tržná poranění na boku a hrudní končetině. Poranění se naštěstí ukázalo jako povrchové a Armano se z něj dostal bez veterinárního zákroku. V příštím roce plánujeme přemístění chovného hřebce Dubeho do Zoo Jihlava, kde není momentálně dospělý hřebec. Je to hlavně z důvodu, aby nepářil své dcery, které si chceme u nás ponechat do dalšího chovu. Na jeho místo by měl v jarních měsících přijít hřebec Marty ze Zoo Rostock, kterého se chce tamní zoo i s jeho sestrou zbavit a začít chovat jiný zebří taxon. 

 

Zebra Chapmanova (Equus quagga chapmani)

Letos se zásahům v chovu nevyhnulo ani stádo zeber Chapmanových. Po několika letech, kdy jsme neměli žádné odchovy, jsme se rozhodli stádo přebudovat. Přispěl k tomu i fakt, že několik zvířat bylo začleněno do výměny za zebry bezhřívé. Z našeho stáda zeber Chapmanových tedy odešli dvě klisny (Timala a Agnes do Zoo Borysew) a starý hřebec Tyler do privatu, naopak ze Zoo Liberec k nám dorazil mladý pár (Nathaar a Aprilia), který je příslibem do budoucna. Bohužel jsme na podzim přišli o velmi cennou klisnu Olmu, která uhynula po nárazu do plotu. V současné době tedy chováme skupinu 2,5.

 

Zebra Hartmannové (Equus zebra hartmannae)

Tento druh zebry je v naší Zoo poněkud upozaděn. Jeho výběh se v současné době nenachází v návštěvnické části, což by se do budoucna mělo změnit. Donedávna čítalo celé stádo sedm jedinců (1,6), ale v průběhu roku jsme byli nuceni vyřadit z chovu hřebce Urbiho (pocházejícího ze Zoo Ústí nad Labem), který měl vleklé problémy s překlubováním  a rotací kopytních kostí na hrudních končetinách. Hřebce jsme mnohokrát imobilizovali a pokoušeli se mu postoj kopyt korigovat. Nepomohlo ani podkování.  Po dohodě s koordinátorkou chovu byl tedy Urbi nakonec vyřazen a stádo je momentálně bez hřebce. 

 

Zebra Grévyho (Equus grevyi)

Zebry Grévyho jsou v Safariparku chovány ve společném výběhu se stádem žiraf Rothschildových a stádem oryxů jihoafrických. Ani tato skladba zvířat nemá problémy se vzájemným soužitím. Opět jsme ale museli přistoupit k řízenému chovu oryxů a samce včas ze stáda oddělovat, aby se mláďata rodila v zimním období. I zebry Grévyho mohou napadat novorozená mláďat a způsobit jim zranění. Stádo šesti klisen bylo v roce 2020 spojeno s novým plemeníkem Macem, dovezeným ze Zoo Woburn, jehož domovskou zahradou je Zoo Whipsnade. V příštím roce by se tady měli narodit jeho první potomci. Samostatně ještě chováme hřebce Gutteho, který u nás čeká na nové umístění.

 

Foto Lukáš Pavlačík: hřebeček Tibo
Foto Lukáš Pavlačík: hřebeček Tibo

Osel somálský (Equus africanus somaliensis)

Začátek chovu oslů somálských v Safari Parku se datuje k roku 2000, kdy jsme přivezli ze Zoo Ústí nad Labem první dva hřebce Danteho a Mika. Od té doby se zde narodilo již 18 mláďat. V současné době chováme tři klisny (Torry ,Tifany a Ajullu), kterým se v loňském roce narodila hříbata (2,1 Tibo, Taron a Amaranta). Všechna hříbata jsou ještě po hřebci Aidinim, který byl loni pro své stáří a s ním spojeným problémům vyřazen z chovu. Na jeho místo by měl v jarních měsících dorazit dvouletý hřebec ze zoo ve Stuttgartu.

 

K celkovému sumáři koňovitých nesmíme ještě opomenout, že Safari Park ve Dvoře Králové chová 2,1 osly zakrslé a jednoho hřebce osla poitouského.

11.02.2021 | Luděk Čulík

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí