Koňovití - Novinky - Chov v roce 2019: Zoo Brno II | ZakBook
Chov v roce 2019: Zoo Brno II

Chov v roce 2019: Zoo Brno II

V posledních dnech se na tomto místě začínají objevovat reporty z chovu v předešlé sezóně v rámci jednotlivých československých zahrad. Vytvoříme tedy jakousi elektronickou verzi sborníku chovatelské práce v daném období, kdy záležet bude samozřejmě na vůli a ochotě samotných zoologů a ošetřovatelů se o informace podělit. Příkladem a motivací pro všechny mohou být brněnští kolegové, jmenovitě Šárka Neveselá, která své shrnutí poslala v předstihu a bez vyzvání - mnohokrát děkujeme! Původní text nyní doplňujeme o postřehy ze skupiny zeber Chapmanových zpracované Františkem Ptáčkem. Děkujeme! 

 

Upozorňujeme, že následující text není upravován.

 

zebra Grévyho (Equus grevyi)

Z důvodu rušení chovu zeber Grévyho jsme za minulý rok transportovali dvě klisny.

Hned v lednu 14.1. 2019 proběhl první transport klisny Boženy ( nar. 19.1.2007) do Zoo ve Frankfurtu do samičí skupiny, jelikož Božena měla problémy s porodem hříbat, které byly zmíněny v předchozích článcích. Koordinátorka chovu byla seznámena s těmito problémy.

Jako vždy den předtím proběhla tzv. hladovka a samotný transport následující den proběhl bez větších komplikací. Klisně podán: Domosedan a Butomidor.

 

V listopadu, konkrétně 13.11., u klisny Míši (Nar.23.12. 2001) byla provedena kontrola a broušení chrupu, korekce kopyt, odběr krve a čipování ( č. 203018100008207).

11.12. Klisna Míša úspěšně transportována do Zoo Salzburg. Opět aplikován: Domosedan a Butomidor.

Aktuální stav zvířat 0.3.0 .

 

kůň Převalského (Equus przewalskii)

Od ledna nám zůstala poslední nejstarší klisna Petra (nar.12.4.1985), její kondice byla čím dál horší. Znatelně viditelné obratle a celkově hubená, malátná až apatická, ale žádné známky případného špatného přijímání potravy, jen občasné žmolkování, nejspíše z důvodu opotřebovanosti chrupu.

16.7. Klisna Petra uhynula a průběh byl stejný jak s předchozí klisnou Reou. Klisna ležela a nedokázala vstát, tudíž jsme museli přistoupit k euthanasii zvířete.

klisna Petra ve výběhu v Zoo Brno
foto: Šárka Neveselá

Za dva měsíce a to konkrétně 9.9. jsme si přivezli 2 klisny ze Zoo Praha, opět jako expoziční zvířata. Bez komplikací byly vypuštěny v novém prostředí, kde pečlivě procházeli svůj nový domov.

 

klisna Khangai, * 20.5.2011
foto: Šárka Neveselá
klisna Dzungari, *15.6.2011
foto: Šárka Neveselá
transport koní Převalského ze Zoo Praha
foto: Šárka Neveselá

Aktuální stav: 0.2.0

 

 

 

 

kiang (Equus kiang)

Aktuálně je vše stejné, jako předchozí roky. Tři klisny jsou stále spolu a hřebec separovaný, z důvodu nebezpečí příbuzenské plemenitby.

kiangové v brněnské zoologické zahradě
foto: Šárka Neveselá

Neměli jsme žádný jiný prostor k umístění tohoto hřebce a momentálně se nachází, ve vedlejším výběhu hned vedle klisen.

Tato situace není pro hřebce ideální, jelikož je stále v kontaktu s klisnami a během říje klisny pobývají většinu část dne hned u hrazení a hřebec nervozně běhá a hlasitě se ozývá. Momentálně neplánujeme žádnou změnu co se týče chovu kiangů v Zoo Brno.

 

Aktuální stav: 1.3

 

 

 

 

Text: Šárka Neveselá, Zoo Brno

 

 

 

zebra Chapmanova (Equus quagga chapmani)

Do roku 2019 jsme vstoupili se stádem 1,3 a očekávali jeden porod. U dvou klisen jsme předpokládali, že už březí být nemohou. Jedna je stará (Fila nar. 1996) a druhá (Ajka) měla poslední porod v roce 2012. Během roku jsme odvezli hřebce Uga zpět do Zoo Bojnice, a to z toho důvodu, že nám napadal zvířata ve výběhu. 6.5. došlo k napadení mláděte buvolců. Mládě si při pádu roztrhlo břicho. Během června postupně napadl všechny klisny zeber. U jedné došlo k poměrně velkému roztržení u vulvy, druhá z klisen také měla poranění u vulvy a třetí kousance po těle. Situace ve stádě a také v celém výběhu safari byla velmi neklidná, a tak jsme 26.8 hřebce odvezli.

                                               

jedno ze zranění způsobené hřebcem
foto: František Ptáček

                                            

V červnu došlo také k očekávanému porodu hříběte u klisny Arwen. Ta v předchozích letech neodchovala dvě hříbata. U prvního došlo k vykopnutí oka při odhánění hřebce. Druhé hříbě odmítla po čipování hříběte. Letos jsme hříbě nechtěli čipovat, aby k tomu nedošlo znovu. Bohužel klisna s hříbětem, když utíkala před hřebcem, vběhla do jezírka, které je ve výběhu. Hříbě spadlo a začalo se topit. Bylo vytaženo z vody, ale tím došlo ke kontaktu s hříbětem a matka jej opět odmítla. Během noci hříbě dokousala a dokopala, a to bylo nalezeno druhý den mrtvé.

Rok jsme měli ukončit s nechovným stádem 0,3. V září jsme ale pozorovali zvětšené břicho u klisny Ajky. Velké břicho jsme ale pozorovali i předešlý rok a k porodu nakonec nedošlo. 7.10. měla klisna nateklé vemeno, a tak nám bylo jasné, že letos k porodu nejspíše dojde. To se potvrdilo a 6.11 porodila klisna po 7leté pauze své další hříbě. Mládě je hřebec a dostal jméno Artur. Rok 2019 jsme tedy ukončili tak jak jsme ho začali, a to se skupinou 1,3.

 

 

Text: František Ptáček, Zoo Brno

 

 

 

 

Ajka s hříbětem
foto: R. Kočí
12.02.2020 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí