Koňovití - Novinky - Chov onagerů v Zoo Ostrava | ZakBook
Chov onagerů v Zoo Ostrava

Chov onagerů v Zoo Ostrava

CHOV ONAGERŮ V ZOO OSTRAVA

 

Ivo Firla

 

     Chov onagerů v naší zoo započal v roce 2014. V této době jsme budovali průjezdné safari, které zahrnuje 3 samostatné výběhy – Afriku, Persii a Indii. V Persii měl být dominantním druhem právě zástupce koňovitých. Rozhodovali jsme se mezi kulany, které jsme již dříve chovali a onagery. Nakonec jsme se rozhodli pro chov onagerů. Společně s chovnou skupinou onagerů tento výběh obývají ještě další dva druhy – daněk mezopotámský a gazela perská – džejran. Další dva druhy jsou chovány pouze v samčích skupinách.

      Původní skupinu tvořil samec, kterého jsme dovezli ze Zoo Stuttgart a čtyři samice (dvě ze Zoo Hamburg a po jedné ze Zoo Augsburg a ze Zoo Kolín n/Rýnem).  Úplný začátek nebyl optimální, neboť první mládě, které se u nás narodilo hned v následujícím roce 2015 bylo mrtvé. V tomto roce se ještě narodila další dvě mláďata, která byla v pořádku. Mláďata se rodí pravidelně každý rok. Celkem bylo u nás odchováno 13 mláďat z 16 narozených.

     Z původních 4 samic jsme museli jednu samici ze zdravotních důvodů utratit. Šest dalších samic z vlastního odchovu jsme mohli zařadit do reprodukce, neboť jsme v loňském roce vyměnili chovného samce. Nový samec je ze Zoo Sigean. V současné době má naše stádo jedenáct jedinců a je tak největším stádem v Evropě. Největší počet onagerů ve výběhu byl v roce 2019, kdy jich zde bylo 13 kusů.

      Řada zoo chov onagerů ruší nebo zvířata nemnoží. Problém je, že o zvířata mezi chovateli není zájem. Jsme jedna ze čtyř zoo, která onagery v posledních dvou letech rozmnožila. 

    Vzájemné soužití onagerů s dalšími druhy ve výběhu je celkem bez větších problémů. Aktuálně je ve výběhu 5 daňků mezopotámských a 4 džejrani. Onageři mají výběh asi 1 ha velký, jsou celoročně venku. Ve výběhu je ubikace s venkovními dvorky, kde je možné zvířata v případě potřeby oddělit.

10.05.2022 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí