Antilopy - Novinky - Chov v roce 2023: Zoo Liberec | ZakBook
Chov v roce 2023: Zoo Liberec

Chov v roce 2023: Zoo Liberec

Stejný tým, který je zodpovědný za kompilaci dat a vytvoření textu o koňovitých se rovněž podílel i na reportu pro tři taxony ze skupiny antilop, tedy znovu jmenovitě Jiřina Bažantová, Žaneta Černá, Nikola Gürtlerová, Pavel Koubovský, Michal Krejčí, Antonie Kroutilová, Kateřina Křížková, Pavel Škorňa a Anna Zimová. Díky! Příspěvek je uveřejněn v původním znění.

 

antilopa koňská (Hippotragus equinus)

 

Rok započal transportem mladého samečka Matea (z matky Mweru a otce Kasungu) do zoologické zahrady Dvůr Králové. Za lehkého nátlaku ošetřovatelů byl koridorem nahnán do transportní bedny.

Začátkem února se narodil sameček Nuru, který je potomkem našeho samce Kasungu a samice Noemi. Sameček byl poměrně malý, ale vzhledem k proporcím samice to nebylo nic neobvyklého.

V květnu porodila mladá samice Matangi. Bohužel se jedná o inbreeding, kdy samec Kasungu napářil Matangi, která je jeho potomkem. Nicméně se narodila vitální a konstitučně pěkná samička, kterou jsme pojmenovali Mavalan.

Byla provedena pravidelná odčervovací kúra medikovaným krmivem WildMIX, které je ochotně přijímáno všemi jedinci.

Z chovatelsých důvodů a špatné tělesné kondice a konstituce dvou mladých samců Nuru a Mazi bylo přistoupeno k jejich euthanasii.

Samci Kasungovi je pravidelně podáván imunologický přípravek Improvac z důvodu korigování stavu antilop.

 

buvolec běločelý (Damaliscus pygargus phillipsi)

Na začátku roku 2023 se stádo skládalo z chovného samce, dvou samic a jejich mláďat. 
Loňská mláďata byla transportována začátkem února a v první polovině září, a to samec Mac do Zoo Leśne a samice Hakuna do Zoo Berlín. Před každým transportem pravidelně provádíme odběr vzorků. Tyto vzorky se liší v závislosti na požadavcích daných zoologických zahrad.

Ke konci února se narodil samici Hanye mládě sameček Hatari s porodní váhou 9 kg. Následně v červnu porodila samice Mawia. Její mládě, samička Madu, vážilo 7,6 kg.První tři měsíce jsou tradičně matky s mláďaty oddělené od stáda zeber Chapmanových, se kterými sdílejí výběh po celý rok kvůli agresivitě zeber vůči mláďatům. Střídají se ve výběhu a na odstavných dvorcích.

Začátkem léta jsme museli přistoupit k bezkontaktnímu chovu našeho chovného samce Mothusiho z důvodu agresivity vůči ošetřovatelům. Posléze v listopadu začal chodit do výběhu solitérně, příčinou bylo napadání zeber.

 

nyala nížinná (Nyala angasii)

samec Archie
foto: úsekový archiv

V dubnu porodila samice Mawenzi drobného samečka. Bohužel zvíře se ani přes snahu ošetřovatelů nedokázalo postavit a udržet na nohou a bylo velmi vysílené. Proto bylo přistoupeno k euthanasii.

V tomto měsící porodila také samice Ria samečka, kterému jsme dali jméno Ranoko.

V červenci porodila samice Mahari. Opět se jednalo o samečka a pojmenovali jsme ho Maloko.

Tento rok se u nás odehrály 3 transporty. Jako první je jednalo o transport samičky Mawete do Tiergarten Schönbrunn Vídeň. Dále byl transportován mladý sameček Matheniko do zoologické zahrady Rostock a naopak z této zahrady nám byl přivezen nepříbuzný mladý samec Salo.

V tomto roce se nám bohužel nevyhnuly úhyny. U samice Mahari byl pozorován úbytek váhy a ztížené dýchání. I přes veškerou podanou medikaci byla samice bohužel nalezena uhynulá. Pitva ukázala pneumonii. V prosinci byl před vstupem z výběhu nalezen ležící mladý sameček Maloko, který měl pohledově pouze odřeniny na končetinách. Byl odnesen do vnitřní ubikace, kde během chvíle uhynul. Pitva prokázala trauma hrudníku se zlomeným žebrem, kdy žebro propíchlo játra a sameček tak vykrvácel do břicha. Příčina tohoto zranění nebyla zjištěna.

Během podzimu jsme na všech jedincích pozorovali projevy velké svědivosti. Byli značně nervózní a měli vydrbaná místa v srsti. Při bližším pozorování byla zjištěna přítomnost vajíček parazitů. Prvotní odhad byl ten, že se jedná o všenky, proto byl aplikován přípravek Butox ve dvou vlnách po celé délce hřbetu zvířat.

04.03.2024 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí