Antilopy - Novinky - Chov v roce 2023: Zoo Hodonín | ZakBook
Chov v roce 2023: Zoo Hodonín

Chov v roce 2023: Zoo Hodonín

Report o hodonínských antilopách zaslala Zdenka Vavrysová. Uvádíme jej v původním znění a děkujeme!

 

Přímorožci arabští (Oryx leucoryx) jsou naším jediným druhem antilop, který pravidelně odchovává. Samec a dvě samice odchovali v roce 2021 dvě samičky, které mají před sebou odjezd do italské Zoo Valcorba. V roce 2022 se narodili dva samci. Jeden byl po roce utracen z důvodu managementu chovu, druhý se narodil mrtvý. Samice totiž přenášela, mládě bylo velmi velké a porod těžký. V roce 2023 se narodily opět dvě samičky.

mládě přímorožce arabského
foto: archiv Zoo Hodonín

 

Sitatungy západoafrické (Tragelaphus spekii gratus) dříve odchovávaly pravidelně mláďata. Protože je před námi plánovaná přestavba části areálu, neobnovujeme stádo, takže nyní máme pouze dvě expoziční samice.

 

Antilopa jelení (Antilope cervicapra) je zastoupena jedním expozičním samcem.

 

Přímorožce bejsu (Oryx gazella beisa) jsme chovali v jediném kuse, pouze expozičně. Jednalo se o neplodného samce, který k nám přišel, aby „dělal společnost“ dočasně umístěnému rezervnímu chovnému samci. Bohužel v prosinci uhynul. 

Z důvodu plánované přestavby části zahrady, kde se nachází stáj pro bejsy, příchod nových zvířat zatím nezvažujeme.

 

Oryxe jihoafrické (Oryx gazella gazela) reprezentují dva expoziční samci. 

 

 

Adaxe núbijské (Addax nasomaculatus) jsme na začátku roku chovali ve stavu 1,2, kdy samec byl odchov jedné ze samic z roku 2021. Bohužel musel být v červnu utracen, protože koordinátor pro něj neměl další umístění a samec dlouhodobě napadal jednu ze samic. Její zdravotní stav se stále zhoršoval, nereagovala na žádnou léčbu, ztrácela kondici a srst na zádi. Žádným vyšetřením jsme neodhalili příčinu, nereagovala na „léčbu na slepo“ a ani konzultace s dalšími veterinárními lékaři a s koordinátorem chovu příčinu neodhalily. Nakonec samice uhynula. Pitva ukázala selhání všech orgánů a bakteriální sepsi podpořenou parazitární invazí. Domníváme se, že primárně došlo k poruše metabolismu a nález při pitvě byl až následkem toho. Parazitární vyšetření druhé samice bylo negativní.

K samici, která zůstala, v nejbližší době přivezeme nového samce. Další samici nebudeme pořizovat do doby, než budou mít adaxi k dispozici větší chovatelské zázemí.

 

Antilopu losí (Taurotragus oryx) u nás zastupuje jeden expoziční samec.

11.03.2024 | Luboš Melichar

Diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Zoo Dvůr Králové Zoo Liberec Unie Českých Zoologických Zahrad
Ministerstvo životního prostředí